Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

ALDATMA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Günümüz boşanma oranlarının büyük bir kısmını aldatma nedeniyle yaşanan boşanmalar oluşturmaktadır. Bu durum Türk Medeni Kanunu gereğince düzenlenmiştir. Aldatma sebebiyle boşanma davası, evlilik devam ederken eşlerden birinin diğer eşi aldatması sonucunda açılır. Evli bireyin eşi dışında herhangi biriyle girdiği cinsel münasebete zina denir. Eşlerin farklı bireylerle sarılma, öpüşme ve dokunma halleri Medeni kanuna göre zina sayılmamaktadır. Zinanın varlığının taraflar tarafından kanıtlanması ve mahkeme heyetinin kararıyla boşanma yaşanır. Aldatma özel boşanma sebepleri arasında gösterilmektedir. Eğer bu durum ispat edilirse mahkeme karşı tarafın beyanlarını hiçbirini dikkate almadan boşanmayı resmileştirir. Aldatma sebebiyle boşanma davası nasıl açılır?

Aldatma yani zinadan kaynaklı boşanma davası sadece aldatmaya dayalı açılabileceği gibi şiddetli geçimsizlik nedenini içerek haliyle de açılabilir. Gerekçelerin her ikisinde de mahkeme, ispatlandığı takdirde kararını özel nedene dayalı açıklayacaktır. Eğer taraflardan birinin iddia ettiği zina kusuru kanıtlanamazsa, mahkeme boşanma için yeterli diğer kusurların olup olmadığını inceler. Eğer boşanma şartları oluştuysa boşanma kararı verebilir. Aldatma sebebiyle boşanma davası açan kişiler meramını Aile Mahkemeleri’nde dile getirebilir. Zina iddiaları kanıtlanmazsa bile hakim evliliğin getirdiği sorumlulukların artık taşınamayacağını, ortak yaşamın mümkün olmadığına kanaat getirirse boşanma talebini onaylar. Bu durum şiddetli sebebini aldatma oluşturan şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davalarda geçerlidir. Eğer sadece aldatma sebebiyle boşanma davası açılıyorsa kanıt zorunludur.

ALDATMA NASIL İSPATLANIR?

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılırken iddia eden birey boşanmanın gerçekleşmesi için aldatmayı yani zinayı kanıtlamak zorundadır. Çeşitli delil araçlarıyla aldatma olgusu ispatlanabilir ve delillerden her türlü yararlanma hakkını kullanabilir. Tanık olan kişilerin beyanı, eğer varsa telefon görüşmesinin kayıtları, mesajlaşmalar, whatsapp ve facebook gibi sosyal medya araçlarının iletişim bölümleri aldatmayı ispatta kullanılabilir. Bu durumun yanında aldatma ispatlanması için alınan ses ve görüntü kaydı da delil sayılır. Ancak bu hususta şunu belirtmekte fayda var; gizli bir şekilde alınan ses, görüntü kayıtları mahkemeye delil olarak sunulamaz. Bu durumun sebebi özel hayatın gizliliği ilkesinin kanunlara aykırı bir şekilde ihlal edilmesidir. Ancak aldatmayı ispatlamak için alınan ve bir kereliğe mahsus bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir. Aldatmayı ispatlama yetkinliğinde potansiyel deliller banka kayıtları ve kredi kartı harcamalarından da oluşabilir.  Aldatma sebebiyle boşanma davası nasıl açılır? konusunda bilinmesi gereken bir diğer detay Yargıtay kararlarıdır.

ALDATMANIN İSPATLANMASINDA YARGITAY KARARLARI

Aldatmanın ispatlanması ve değerlendirilmesi hususunda Yargıtay detaylı açıklamaları ve değerlendirme kriterlerini anlaşılabilir bir şekilde ortaya koymuştur. Bu duruma göre yalnız erkek ve kadının ortak konuta aldığı karşı cinsler aldatma olgusunun ispatı için kullanılabilir. Varlığa dalalet olarak değerlendirilen bu durum zinanın ispatı olarak değerlendirilmektedir. Çiftlerden birinin karşı cins ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sıklığı aldatmayı ispatta kullanılabilir. Karşı cinsten birisi ile belirli düzende sıkça telefon görüşmesi gerçekleştiriliyorsa zina varlığı düşünülür. Aldatan eş evlilik dışında bir çocuğa sahip olması durumunda aldatma durumu kanıtlanmış olur.

Mahkemelerin aldatma sebebiyle boşanma davası açan tarafların delillerini özgürce değerlendirme hakkı vardır. Takdir yetkisinde bulunan mahkeme için Yargıtay kararları bağlayıcıdır. Sonuç olarak aldatma gerçekleşmiş ve buna dayalı dava açılmışsa deliller ışığında dava sonuçlanır. Direk olarak aldatma sebebiyle açılan davalarda zinanın kanıtlanması beklenir. Sadece aldatmaya dayalı değil, şiddetli geçimsizlik gibi genel bir boşanma davası altında açıldıysa zinanın ispatına gerek yoktur. Mahkeme evliliğin devamı hakkında düşüncelerini değerlendirir ve boşanmayı gerçekleştirebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir