Boşanma Davası Süreci Nasıl İlerler? Dava Adımları Neler?

Boşanma davasını dört süreçte ele almak mümkündür. Öncelikle dava açarsınız, davalı ile dilekçeler aşamasına gelinir, ardından duruşmalar yapılmaya başlanır ve karar verilir. Son kısım ise davanın kabulünden sonraki süreçtir.

Davanın nasıl açılacağını yukarıda anlattık. Ancak kısaca toparlamak gerekirse, dava dilekçenizle birlikte, ilgil mahkemeye gidersiniz ve mahkeme kalemine başvuruda bulunursunuz, belirtilen gider avansını ve dava harçlarını yatırarak davanızı açarsınız.

Dava dilekçenizin bir örneği davalı eşe iletilir. Eş dava dilekçesindeki hususlara cevap verme hakkına sahiptir, davalı eşin vereceği cevap size iletilecektir. İletilen cevap dilekçesine cevap verebilirsiniz, bu yazdığınız son dilekçe olacaktır. Davalı eşin ikinci ve son dilekçenize cevap vermesiyle dilekçeler aşaması kapanır.

Dilekçeler aşamasının son bulmasıyla mahkeme taraflara duruşma çağrısında bulunur, belirtilen gün ve saatte duruşma salonunda olmanız gerekmektedir. Dilekçelerdeki hususlar hakim önünde görüşülür ve karara bağlanır. Alınan kararda boşanmaya ilişkin tüm hususlar belirtilmiştir, evlilik birliğinin devamına yani davanın reddine karar verilmesi halinde tekrar aynı sebeplere dayanarak boşanma davası açılamaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, kararda belirtilen velayet, nafaka, tazminat gibi hususların icrasına başlanmalıdır. Boşanma davası kadar sıkıntılı bir süreç de alınan kararların icrasının gerçekleştirilmesidir. Çünkü aleyhine karar verilen taraf, genellikle kararın gerekliliklerini yerine getirmekten kaçınmaktadır. Velayeti kaybeden taraf çocuğu kaçırabilmekte, nafaka ve tazminat ödemesine karar verilen taraf ödeme yapmayabilmektedir. Ancak endişe etmenize gerek yok, zira elinizde mahkeme ilamı var ve bu belge hukuk sistemimizin en güçlü belgelerinden birisidir.

Elinizdeki mahkeme ilamıyla, icra dairesine giderek ilama konu olan hususların yerine getirilmesini talep edebilirsiniz. İcra dairesi, ilamı işleme alırken yapılacak masrafları ve harçları sizden peşin olarak tahsil eder. Daha sonra bu masrafları ilamı yerine getirmekten kaçınan kişiden tahsil ederek tarafınıza faiziyle birlikte iade eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir