Evdeki Eşyalar Boşanma Sonrası Nasıl Paylaşılır?

  Evdeki Eşyalar Boşanma Sonrası Nasıl Paylaşılır? , Boşanma Sonrası Evdeki Eşyalar Kimin Olur?, Boşanmadan Sonra Evdeki Eşyalara Ne Olur?

  EVDEKİ EŞYALAR BOŞANMADA NASIL PAYLAŞILIR?

  Mevcut Medeni Kanunda, Edinilen Mallar için Satın Alma Rejiminin yasal mülkiyet rejimi olarak uygulanması esastır. Başka bir deyişle, eşler tarafından evlilik sırasında edinilen mallar ikiye bölünecektir. Mal paylaşımı davası için usulüne uygun bir dava açılmalıdır. Mahkeme malları otomatik olarak paylaşmaya karar veremez. Uygulamada, boşanma davasıyla birlikte boşanma davası istenmesine rağmen, mal paylaşım davası boşanma davasından ayrılmaktadır. Bu yüzden ayrı bir vaka olarak görülüyor. Boşanma sona ermeden maliyet paylaşımı başlatılamaz.

  Boşanma davasının sona ermesinden sonra taraflar, mal paylaşımı davasının açılmasını talep edebilirler. Taraflar mal paylaşımı davasında üç talepte bulunabilirler. Katılım alacağı, katkı payı, değer artışı alacaktır. Evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde maliyet paylaşımı yapılır. Boşanmadan sonra açılan mülk paylaşımı durumunda sırasıyla aşağıdakiler takip edilir:

  Paylaşımda, ilk olarak eşlerin kişisel eşyaları ayrılır. Kişisel eşyalar paylaşıma dâhil değildir. Kişisel eşyalar mal paylaşımına dâhil değildir. Kişisel eşyalar Kanunun 220. maddesi uyarıncadır.

  • Sadece eşlerden birinin kişisel kullanımına yönelik mallar; Buna bir örnek verirsek, kişisel kullanıma özgü kıyafetler, saatler, mücevherler vb. mallar kişisel mal olarak kabul edilir. Ayrıca, cep telefonları, bilgisayarlar ve makyaj malzemeleri kişisel ürünlerdir ve mahkemede kişisel mallar olarak kabul edilecektir.
  • Mülkiyet rejiminin başlangıcında, eşlerden birine ait eşyalar veya eşin müteakip mirası veya herhangi bir karşılıksız kazancı (şans oyunları gibi).

  Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002’den önce eşlere ait mülkler kişisel mülkiyet olarak kabul edilir. Bir eşin TMK’ nın yürürlüğe girmeden önce elde ettiği varlıkları varsa, bu varlıklar kişisel varlık olarak kabul edilir. Bu malların bir kazanç yoluyla veya miras yoluyla elde edilmesi önemsizdir. Nasıl edinildiğine bakılmaksızın, TMK’ nın yürürlüğe girdiği tarih olan 1.1.2002’den önce sahip olunan varlıklar kişisel mülkiyet olarak kabul edilir. Diğer eşin miras yoluyla edinilen mallarda payı yoktur. Bu nedenle miras mallar paylaşıma tabi olmayacak ve kişisel mallar kabul edilecektir. Karşılıksız kazançlarla elde edilen eşyalara örnek vermemiz gerekirse, insanların şans oyunlarından elde ettiği kazançlar

  Maddi olmayan tazminat alacakları; Evlilik birliği sırasında eşlerden birinin aldığı manevi zararlar, o eşin kişisel mülkiyeti olarak kabul edilir. Nitekim ahlaki tazminat tamamen eşin kendisiyle ilişkilidir ve diğer eşin burada hiçbir katkısı yoktur.

  Her eş kendi kişisel malını aldıktan sonra, evlilikte elde edilen “edinilmiş mal” ikiye bölünür. Evlilikte elde edilen “Edinilmiş mallar” yasada aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Edinilmiş mallar, her eşin bu mülkiyet rejimi süresince kazandığı varlıklardır.

  Özellikle bir eşin iktisap ettiği mallar aşağıdaki gibidir.

  1. a) Çalışmasına karşılık gelen eylemler,
  2. b) Personele yardım etmek amacıyla oluşturulan sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşları veya sandıkları vb. tarafından yapılan ödemeler,
  3. c) İş gücü kaybından dolayı ödenen tazminat,
  4. d) Şahsi mülkiyet gelirleri,
  5. e) Edinilen malların yerini alan değerler.

  Eşler, evlilik içinde sözleşme ile neyin kişisel mülkiyet olarak sayılacağına karar verebilir. Başka bir deyişle, sözleşmeyle, boşanma durumunda mülklerinin bir kısmının kişisel mülkiyet olacağına karar verebilirler.

  MAL PAYLAŞIMI DAVASI NE ZAMAN AÇILIR? (Zaman Aşımı)

  Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonraki 10 yıl içinde yapılmalıdır. Kanunla belirlenen 10 yıllık süre geçtiyse, mülk paylaşımı talep etmek mümkün değildir. Uygulamada, boşanma sonuçlandırılmadan önce malların ayrı bir davada paylaşılması talep edilmektedir. Bu durumda, mal paylaşım davasına bakan mahkeme boşanma davasının sonuçlanmasını beklemektedir. Boşanma davasının sonuçlandırılmasından sonra mal paylaşımı yapılır.

  BOŞANMA DAVASINDA İLGİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

  Boşanmada mal paylaşımı davasının nerede ve nasıl açılacağı; yetkili ve görevli mahkeme 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Kanunu ile MK m.2 de belirtilmektedir.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Optimized with PageSpeed Ninja