İbda-C Nedir?Kimdir?İbda-C Örgütü Neden Kuruldu? İbda-C’nin Amacı Nedir?

İbda-C Örgütü

İBDA-C Örgütü Nasıl ve Neden Kuruldu ?

Büyük Doğu ideolojisi ve federatif yapıya ilişkin İslami devlet kurulmayı amaç haline getirerek oluşmuştur. Büyük Doğu Necip Fazıl Kürek’in döneminde yayımlamış olduğu bir dergidir. Dergi yazarları kendilerini Büyük Doğucular sıfatıyla anmaktalar idi. Derginin ilk yılları kadrosu bakımından Necip Fazıl’ın arkadaşlarından oluşuyordu ayrıca dergi yazarları o dönemin ünlenmiş entelektüel kişilerini oluşturuyorlardı. Sait Faik, Özdemir Asaf, Oktay Akbal ve Salih Murad Uzdilek bu dergide ilk yıllar yazarlık yapmış Büyük Doğuculardır. Necip Fazıl’ın yönetmiş olduğu Büyük Doğu dergisi tek parti döneminde ve Demokrat Parti döneminde şiddetle yönetimi eleştiren muhalefet bir anlayış sergilemekteydi. Ancak bu yönüyle tüm gözleri üzerine çekmiştir. 1950 yıllarında Necip Fazıl adına yönetimi sert eleştirilerden dolayı birçok dava açılmıştır. Davalar genellikle Necip Fazıl’ın lehine sonuçlansa da kendisine 300 yıldan fazla hapis cezası kesilmiştir. Dergi 1940 ila 1980 arası yıllarında İslamcı bir düşünce ekolü niteliğinde kişileri ve bazı yazarları da bilhassa İslamla ilgili olanları etkilemeyi de başarmıştır. Örneğin ‘’ bir yanımla Büyük Doğucuyum ‘’ diyen Cemil Meriç gibi. 2007 yılında da Necip Fazıl’ın vasiyetiyle Büyük Doğu fikir ocakları kurulmuştur.

Örgütün Amacı Nedir ?

İdeolojisi ve federatif yapısıyla kendi özgünlüğünde İslami devlet kurulmasını amaçlamıştır ve cihad yöntemiyle hareketliliğini sürdürmüştür.

İBDA-C Örgütünü Kim Kurmuştur ?

İlk olarak Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu fikrini ortaya atmış ve aynı isimle kurmuş olduğu dergi ile ve yanın da aynı düşünceyle hareket eden arkadaşlarıyla iktidara muhalefet eylemleriyle kendilerini göstermişlerdir. Ancak örgüt Ankara ve İstanbul bölgelerinde ilk defa korsan gösterilerde bulunmuş ve adını böylece duyurmuştur. Korsan gösteriler 1989 yılında kayda geçilmiştir. Örgütün lideri Mütefekkir asıl adı Salih İzzet Erdiş olan ancak Salih Mirzabeyoğlu unvanıyla eylemlerde bulunan bir kişidir. Diğer bir lakabıyla ‘’ kumandan ‘’ olarak da nitelendirilmiştir.

İBDA-C Örgütü nerede kurulmuştur ?

1989 yılında Ankara ve İstanbul da ilk kez başlatmış olduğu eylemlere mütemadiyen bu yıllarda örgütün bu yıllarda kurulmuş olduğu sanılmaktadır.

İBDA-C Örgütünü Neden Kurulmuştur?

İBDA-C Necip Fazıl’ın 1940 ve 1980 yıllarında çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisinin yazarlarının fikirlerini temsilen kurulmuş bir örgütlenmedir. İBDA-C örgütünün kurucusu Salih Mirzabeyoğlu 15 yaşında olduğu sıralar da Necip Fazıl’ı tanımıştır. Hemen ardından Nakşibendi tarikatının bir üyesi olmuştur. 1970 yılında Akıncılar Dergisinin kurucuları arasında yerini almıştır. Mahir Çayan son ideolojinin savunmacısıdır. Mahir Çayan’ın parti-cephe ideolojisi bu örgütte de benimsenmiştir. Politikleştirilmiş askeri savaş diğer ismiyle ‘’ pass ‘’ örgütün benimsediği bir tekniktir. Örgüt temelinde 9 adet temel esasdan oluşmaktadır. Temel esaslar nelerdir ? İdealizm = Ruhçuluk: Varoluşun ruhtan başladığı yönünde ki inançtır. Keyfiyetçilik: Hakikat olan tek bir nedeni çoğunluğa bütünlemek. Bu anlayışa göre hakikat çok da değil tektedir.

Şahsiyetçilik: Şahsiyet sınıfının üstünlüğüne inanma anlayışıdır. Ahlakçılık: Ahlaklı birey her şeye sahip ahlaktan mahrum birey hiçbir şeye sahip değildir mantığıdır. Milliyetçilik: Bizden olmak için nereden geldiği önemli değil bizim fikirlerimize ters düşmemesi önemli anlayışıdır. Sermaye ve mülkiyette tedbircilik: Mülkiyet hakkını sınırlandırıp sermayenin toplum lehine kalıcılığına inanan bir anlayış. Cemiyetçilik: Toplum adına her şey mubahtır fikri. Nizamcılık: Disiplin. Müdahalecilik: İnsan ve tarih konularına gerektiğinde hamle yapıp saf tutmaktır. Örgütün kurucusu Mirzabeyoğlu hapis cezası almış ve cezaevinde yıllarca yatmıştır.

Örgütün En Büyük Kanlı Eylemi?

Örgüt 1 ağustos 1993 yılında 2 temmuz Sivas katliamını gerçekleştirmiştir. Genel olarak İBDA-C örgütü İslam devleti kurmak adına Necip Fazıl’dan feyz alınarak oluşturulmuş bir örgüttür.

 

 

 

 

*Haberimizdeki Tüm Bilgiler İnternet Üzerinden Derlenmiştir. Sadece Bilgilendirme Amaçlıdır. Soru Görüş ve İstekleriniz için Haber@korkmazhaber.com ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir