İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2024 ‘de Ne Kadar? Nasıl Başvurulur? Yararlanma Şartları ve Başvuru

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

İsteğe bağlı sigortalılık, kişilerin tamamen isteğine bağlıdır. Kişiler, isteklerine bağlı olarak prim ödeme şartı ile uzun vadeli bir şekilde sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmaları sağlanmaktadır. Bu sigorta uygulaması ile beraber kişiler uzun vadede belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Uzun vadede yerine getirilen koşullar ile birlikte ise kişiler, hayatları boyunca kendileri; ölüm durumu halinde ise, varsa sigortalı bireyin hak sahibi ya da hak sahipleri tarafından, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönem sigorta kollarının sağlamış olduğu bütün sigorta yardımlarından sigortalılık yolu aracılığı ile yararlanma hakkını elde edebilmektedirler.

Google üzerinde isteğe bağlı sigorta ve emeklilik konusunda bir çok arama mevcut bunların başında İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir? İsteğe Bağlı Sigortalı Nasıl Olunur?İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Şartları ,İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar ? İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Primleri isteğe bağlı sigorta ve emeklilik için nasıl başvuru yapılır? gibi çok fazla soru sorulmakta. Sizlere tüm detayları en doğru şekilde hazırladık.

istege-bagli-sigortadan-nasil-yararlanilir

İsteğe Bağlı Sigortalılık Yararlanma Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılık durumunun belirli yararlanma şartları bulunmaktadır. Bu şartlara uyan bireyler ise bu sigorta hakkından yararlanabilmektedirler. Türkiye’de ikamet eden ya da Türkiye’de ikamet etmekte olan sosyal güvenlik sözleşmesi henüz imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından belirli şartlara uyumluluk göstermeleri istenmektedir.

  • 5510 sayılı Kanununa göre herhangi bir şekilde zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak (Banka sandıkaları dahil olmak üzere)
  • 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmak ile birlikte kişilerin ay içerisinde 30 günden az çalışması ya da tam gün çalışmamak
  • Kişilerin kendi sigortalılığı nedeni ile kişiye, aylık bağlanmamış olması,
  • Kişinin 18 yaşını doldurmuş olması
  • İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesi ile birlikte kuruma başvuruda bulunma durumu

Kişilerin ise isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartları bulunmamaktadır. Ancak kişilerin, yasal olarak Türkiye’de ikamet etme şartları bulunmaktadır. Ölüm sigortasından gelir ya da aylık alan bireyler de aynı şekilde isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler. Aynı şekilde kendi sigortalılığı nedeni ile gelir (aylık hariç) bağlanmış olanlar sigortalılık hakkından yararlanabilmektedirler.

Türkiye ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan çeşitli ülkeler bulunmaktadır. Türkiye ile bu güvenlik sözleşmesini imzalayan ülkelerde bulunan bireylerimiz bulunmaktadır ve bireylerimizin bu ülkelere çalıştırılmak üzere gönderilen Türk işçileri vardır. Türk işçiler ise sigortalılık talebinde bulunabilirler. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur, Türk işçilerden Türkiye’de ikamet zorunluluğu istenmemektedir. Türkiye ile uluslarası sosyal güvenlik sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında ise Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre gibi pek çok ülke vardır. Bu ülkelerde çalışmaya gönderilen Türk işçilerimiz ikamet şartından muaf tutulmaktadır.

5510 sayılı kanunun 5. maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde bulunan sigortalılık hali ise isteğe bağlı sigortalılık için herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Bu bentte ise tüm sigorta kollarına tabi olmamış, haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigorta bireylerinden bahsedilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve İsteğe Bağlı Sigortanın Sona Ermesi

İsteğe bağlı sigortalılık, başlangıç ve sonu olan bir dönem içerisinde meydana gelmektedir. Yapılmış olan müracaatın SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren kişilerin  sigortalılık süreci başlamaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık ise başladığı tarihten beri, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesine göre kişinin sigortalı olmasını gerektirecek herhangi bir çalışmasının bulunduğu tespit edilen kişilerin sigortalılık işlemleri, 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden gün itibari ile başlatılmaktadır.

Başlama ve bitiş tarihi ise zorunlu sigortalılık ile çalışan süre içerisinde kişi, isteğe bağlı herhangi bir sigorta primi ödemişse, bu süreye ilişkin ödemiş oldukları isteğe bağlı sigorta primleri talepleri ile birlikte ilgililere iade ya da doğacak olan borçlarına mahsup edilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalığı sona erdirmeyi kısaca maddeler ile anlatabiliriz. İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri ise oldukça kolaydır. Koşulları sağlıyorsanız, başvurunuz ile birlikte isteğe bağlı sigortalılık kolaylık ile oluşabilmektedir. Sigortayı bitirme işlemleri de aynı şekilde kolay ve pratiktir.

  • Kişi isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek istiyorsa primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren kişinin isteğe bağlı sigortalılığı sona ermektedir.
  • Kişi aylık talebinde bulunduktan sonra aylık talebi onaylanmış ise ve bu şekilde kişi, aylığa hak kazanmış ise kişinin, primi ödenmiş olan son günü takip eden günden itibaren kişinin isteğe bağlı sigortalılığı sona ermektedir.
  • Ölen bireyin isteğe bağlı sigortalılığı bulunuyorsa kişinin ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılığı sona ermektedir.

istege-bagli-sigorta-primleri

İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Nasıl ve Nereye Başvurulur?

İsteğe bağlı sigortalılık başlangıcı online bir biçimde de yapılabilmektedir. Kişi, ilk defa bu sigortaya bağlı olmak istiyorsa E-Devlet üzerinden ya da ”İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile kişinin ikametgahında bulunan SGK ünitelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Kişi daha önce isteğe bağlı sigortalı olmuşsa ve tekrar olmak istiyorsa, talep dilekçesi ile birlikte müracaat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

SGK uygulamasına göre yapılan başvurular: Adi posta ya da kuruma direkt olarak yapılan başvuru ya da bildirimlerde, başvuru ya da bildirimin kurumun gelen evrak kayıtlarına inrikal tarihi başvuru ya da bildirim tarihi olarak kabul edilecektir. Taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post ya da PTT kargo aracılığı ile yapılan başvuru ya da bildirimlerde ise başvuru ya da bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih, başvuru ya da bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

5434 sayılı kanunun 12. maddesine göre sigortalılık başvuruları, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara adresinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

istege-bagli-sigorta-nasil-yapilir

İsteğe Bağlı Sigortalılık Primleri Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigortalılık durumunun belirli bir miktarda primi bulunmaktadır. Prim ise esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasındadır. Bunu ise sigortalı belirlemektedir. Prim, esas kazancı %32’sini kapsamaktadır. Bu %32’lik dilimin %20’si MYÖ, %12’si genel sağlık sigortası primi olacak şekildedir.

Her ay içindeki çalışma süresi 30 günün altında olan birey için kısmi süreli iş sözleşmesi imkanı bulunmaktadır. Çalışan bireylerden ise ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlamak için isteğe kişinin hür iradesine bağlı olarak sigortalı olanlar, aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamındadırlar ve prim oranları ise toplam olarak %35’dir.

İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerinin devam ettiği süre zarfında ise prim ödememe durumu ile karşılaşılırsa kişinin, sigortalılığının sona ermesi uygulaması kaldırılmaktadır. Ait olunan ayın primini ise en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalı bireyin o aya ait primini ödeme imkanı olmayacaktır. 12 ay geçmediği müddetçe ise diğer aylara ait primler, ancak gecikme zammı ile ödenebilmektedir. Talep ya da ölüm dışında ise sigortalılıkları sonlandırılmamaktadır.

Kişilerin, 12 aylık süreden sonra yaptığı prim ödemeleri iade edilmektedir. İsteğe bağlı sigortalı bireylerin ise zorunlu sigortalılık durumu nedeni ile prim borcu bulunuyor ise, isteğe bağlı sigorta için ödenen primler öncelik vererek zorunlu sigortalılık aracılığı ile Kuruma olan borçlara mahsup edilmektedir.

Yurt Dışında Çalışan Türk İşçiler Bakımından İsteğe Bağlı Sigortalılık

İsteğe bağlı sigortalılık durumu yurt dışında çalışan Türk işçiler için özel avantajlar barındırmaktadır. Kişilerin Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşçiler yurt dışında çalışma kapsamına özel sigortalılıkları devam ettiği müddetçe de isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

sgk-istege-bagli-emeklilik-nasil-yapilir

İşveren Yönünden Ay İçinde 30 Günden Az Çalışıp İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Bildirimi

İsteğe bağlı sigortalılık beraberinde çeşitli durumları getirmektedir. Kanunun 50. maddesine göre ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan bireylerin sigortalılık başvurmaları halinde kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeme şartıyla bu durumu tamamlamalarına olanak tanınmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İsteğe bağlı sigortalılık, sigorta primi ödenmiş olan süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası uygulanmasında dikkate alınmaktadır. Sigortalı olanlar bakmakla sorumluluk sahibi olan kişiler dahi olsa kanunlara göre sağlık sigortalısı sayılmakta, genel sağlık sigortası primini ödeme zorunluluğuna sahiptirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir