Mali Müşavir Maaşları, Mali Müşavir Nasıl Olunur? Mali Müşavirlik Sınavları

 Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Bireyler Mali Müşavir olmak için ilk önce sınava girmeleri gerekmektedir. Muhasebe, Bankacılık, İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Mali Müşavir adayları SMMM sınavına girip başarıyla tamamladıktan sonra üç yıl boyunca staj görmektedirler. Meslek mensubu olabilmek için gerekli şartlar şunlardır: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, T.C vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Ceza ve disiplin sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak, Meslek, şeref ve haysiyetine uymayan durumlarda bulunmamak, Yüz kızartıcı suçlarda bulunmamak, Hırsızlık, Rüşvet, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Vergi kaçakçılığı, Devlet sırlarını açığa vurma bu suçlardan dolayı hüküm giymiş bulunmamaları gereklidir.

Mali Müşavir olmanın şartları şunlardır: Hukuk, Maliye, İşletme, Muhasebe , Bankacılık, Kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakülte ve Yüksek okullardan diploma almış olmak gerekmektedir. Mali müşavir ve yeminli mali müşavir yanında iki yıl staj görmeleri gereklidir. Mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak, mali müşavirlik ruhsatını almış olmak şarttır. Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış , olanlardan bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıllık konularda öğretim üyeliği veya görevlisi olarak çalışmış bulunmak şartları aranmamaktadır. Kurumca tasdik edilmiş en az lisans seviyesinde mezun olmaları gerekmektedir.

Mali Müşavir olmanın şartları: Mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, mali müşavir ruhsatını almış olmaları gereklidir.


Mali Müşavir Maaşları

 Mali müşavirlerin maaşları çalıştıkları firmalara göre değişmektedir orta halli bir firmada çalışan mali müşavir maaşı 2.500.00 ile 3.000.00 arasında olmaktadır. Büyük şirketlerle çalışan mali müşavirlerin ise maaşları 5.000.00 ile 10.000.00 civarında maaş almaktadırlar.

Mali Müşavirlik Sınavları

Mali müşavir adaylarının gerekli üniversiteyi bitirdikten sonra 120 sorudan oluşan hukuk, muhasebe, maliye, ekonomi sorularından oluşan ortalama 60 barajı geçerek staja hak kazanmaktadırlar. Yüksek lisans yapmış adaylar ise stajlarını bir yıl yapmaktadırlar. Mali müşavirlik sınavları yedi dersten oluşan ve yedi dersin yazılı olarak yapıldığı bir sınavdır. Mali müşavirlik sınavları iki gün sürmektedir. Mali müşavirlik stajını başarıyla tamamlayan adaylar mali müşavirlik sınavlarına katılmaya hak kazanmaktadırlar. Sınav komisyonu yedi üyeden oluşmaktadır.

Üyelerin ikisi Maliye ve Gümrük Bakanlığını temsil etmektedir. İki üye ise birlikçe teklif edilecek Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından seçilmektedir. Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, idari bilimler dallarında lisans üstü seviyesinde mezun olup on beş yıl çalışmış ve bu kadar süre içerisinde öğretim görevliliği yapmış olmaları şarttır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir