Mobbing Nedir? Mobbing Örnekleri Nelerdir? Mobbing Türleri ve Haklarınız Nelerdir?

Mobbing Nedir?, Mobbinge Maruz Kalan Kişi Ya Da Kişiler Ne Yapmalıdır?, Mobbinge Maruz Kalan Kişiler Nerelere Başvurabilmektedirler?, Mobbing Mağdurlarının Hakları Nelerdir?, Mobbing Nasıl İspatlanır?, Mobbing Nedir Ne Değildir?, Mobbing Türleri Nelerdir?, Mobbing Örnekleri Nelerdir?

Mobbing Nedir?

Mobbing nedir sorusu son zamanlarda kişilerin sıklık ile sorduğu bir sorudur. Mobbing ise her bireyin maruz kalabileceği bir durumdur. Bunun için çeşitli önlemler almak oldukça önemlidir. Kişilerin mobbinge maruz kalması sonucunda pek çok olumsuz durum beraberinde gelebilmektedir. Kişilerin mobbinge maruz kalması son zamanlarda sıklık ile karşılaşılan bir durumdur. Mobbing ise Türkiye için yeni bir kavramdır. Bu yüzden mobbing nediri kişiler sıklık ile sormaya başladılar. Durumun böyle olması da mobbingin pek çok açıdan açıklanmasına sebebiyet vermektedir.

Mobbing nedir sorusunu kısaca psiklojik şiddet olarak açıklayabiliriz. Mobbingin psikolojik şiddet alanı ise iş yeridir. İş yerinde kişilerin birbirine uyguladığı psikolojik şiddete mobbing denir ve bu şiddetin çeşitleri bulunmaktadır. Pek çok çeşidi bulunan mobbingin ise kişiler üzerinde oldukça olumsuz etkileri bulunuyor. Kişiler maruz kaldıkları mobbing nedeni ile iş verimlerinden olabiliyorlar bunun yanı sıra kişiler mobbing yüzünden kendilerine olan sevgi ve saygısını kaybedebiliyorlar.

Mobbing Örnekleri Nelerdir?

Mobbing nedir sorusu kendisini psikolojik şiddet şeklinde yanıtlamaktadır. Mobbingin bir psikolojik şiddet olduğu gerçektir ve bu şiddetin ise örnekleri oldukça fazladır. Mobbing nedir sorusunun yanında mobbing örnekleri nelerdir diye de soru sorulabilmektedir. Kişilerin mobbinge uğraması çeşitlilik göstermektedir. Bazen kişiler kendi alanındaki başka bir çalışandan mobbinge maruz kalırken kişileri, yöneticileri tarafından da mobbinge maruz kalabilirler.

Kişi ya da kişiler mobbinge genellikle ufak ufak maruz kalmaya başlamışlardır. Kişilerin maruz kaldıkları bu durum ise dozunu arttırarak ilerlemektedir. Kişilerin bu ve bu gibi durumlarda kalması kişiyi oldukça olumsuz etkileyip kişinin performansını düşürmektedir. Durumun böyle olması ile beraber kişiler performans düşüklüğü yaşarlar ve bu durum da mobbing yapan çalışanlar için bir fırsattır. Mobbing yapan kişiler, çalışanın bu zayıflığından faydalanıp ona daha fazla yüklenebilirler. Bu durumda ise kişi hem kendisi ile hem de diğer çalışma arkadaşları ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Kişilerde mobbing bazen bir dedikodu ile başlayabilirken doz artarak bu mobbing fiziksel tacize kadar gitmektedir. Durumun böyle olması ise kişilerin psikolojilerini derin ölçüde etkilemektedir. Bu yüzdendir ki kişiler çeştili psiklojik rahatsızlıklar yaşayabilirler. Zamanla kişilerin iş yerine gitmek istememeleri görülmektedir. Bunun yanında kişiler iş yerinde bulundukları zaman zarfında dışalanabilir, hakarete ya da küfre maruz kalabilirler. Alaycı bakışlar da mobbing örneklerinden biridir. Kişiler bu ve bu gibi durumlar ile karşılaştıklarında ise iş yerinde rahat hareket edemez hale gelirler.

is-yerinde-mobbing-nedir

Mobbing Türleri Nelerdir?

Mobbing nedir sorusu son zamanlarda Türkiye’nin yeni karşılaştığı sorulardan biri iken bir de bu mobingin türleri bulunmaktadır. Mobbing ise genel anlamda 3 kategoriye ayrılmaktadır.

  • Yatay mobbing
  • Dikey mobbing,
  • Dolaylı mobbing

Kişilerin mobbinge kimler tarafından maruz kaldığından ne tür sonuçlar ile karşılaştığına göre pek çok durum bulunmaktadır. Kişiler yatay mobbing maruz kalıyor ise bu durum, aynı kıdemde bulunan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Genellik ile rekabet halinde olan kişiler arasında meydana gelen bu ve bu gibi durumlar kişilerin psikolojik açıdan olumsuz etkilenmelerine sebep olmaktadır. Dikey mobbing ise kişinin yöneticisi ya da üst kıdemli bir kişi tarafından mobbinge uğraması durumudur. Bu mobbing türü ise kişilerin en çok karşılaştığı türdür. Kişiler yöneticileri ya da üst kıdemli kişiler tarafından aşağılanmasına ya da hakaret edilmesine sebep olmaktadır. Bu da kişileri oldukça yıpratmaktadır.

Dolaylı mobbing ise genellikle diğer iki mobing türünden farklıdır. BU türde çalışan yöneticiye mobbing uygulamaktadır. Bu tür ise pek sık gözlemlenmemektedir. Türde, çalışan yöneticinin sözünü dinlememe, verdiği görevlerini yerine getirmeme ya da getiriyorsa bilerek baştan savma ve kötü bir biçimde yerine getirmesi şeklinde görülmektedir.

mobbing-yasal-haklar-neler

Mobbing Ne Değildir?

Mobbing nedir ve mobbing ne değildir aralarında kalın bir çizgi barındıran iki farklı soru kalıbıdır. Mobbing çalışma ortamında kişinin psikolojik yönden sürekli olumsuz etkilenmesidir. Bu etkilenme ise kişinin çalışma arkadaşları tarafından olmaktadır. Peki ya mobbing ne değildir? Mobbing bir kereye mahsus bir durum değildir. Bir kere de olsa yapılan davranış olumsuzdur ancak buna yine de mobbing adı verilmez. Kişiler anlık sinir krizi ya da kontrolü kaybetme sonucunda karşıdaki bireyi incitebilir. Bu ve bu gibi durumda kişi, patlama yaşayarak karşısındakini psiklojik açıdan olumsuz etkileyebilir. Bu durum tekrar eder ise oldukça tehlikeli bir hal alır ve bu duruma mobbing adı verilmektedir. Ancak durum yalnızca bir kereye mahsus ise duruma mobbing diyemeyiz. Mobbing daima devam eden bir durumdur.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbing nedir sorusunun yanı sıra mobbing nasıl ispatlanır konusu da oldukça önemlidir. Kişiler mobbinge uğradıkları zaman bu durumu nasıl ispatlayabilirler? Mobbing ise her bireyin başına gelebilme olasılığı bulunan bir durumdur. Durumun böyle olması ile beraber kişiler bu durumdan oldukça olumsuz etkilenirler peki bunu nasıl kanıtlarlar. Yargıtay bu konuda çalışana destek vermektedir. Mobbinge uğruyorum iddiası bile davayı etkilemektedir. Kişilerin mesaj kayıtlarından ses kayıtlarına ofis ya da iş yerindeki kamera kayıtlarına kadar pek çok durum incelenmektedir. Bunun yanında kişi durumdan olumsuz etkilendiği için hastane kayıtları ya da ilaç reçetesi bulunuyorsa bunlar da bir çeşit kanıt niteliği taşımaktadır. Bu yüzden mobbingi kanıtlamak oldukça basittir ve yargıtayın bu durum hakkında pek çok yeniliği bulunmaktadır. Bu sayede yargıtay, işçinin yanında olmaktadır.

mobbing-nedir-mobbing-haklari-neler

Mobbinge Maruz Kalan Kişi Ya Da Kişiler Ne Yapmalıdır?

Mobbing nedir? Mobbing karşısınde ne yapılmalıdır? Bu iki soru birbirini derinden etkilemektedir. Öncelikle kişinin mobbinge uğradığı net bir biçimde belirlenmelidir. Sürekli devam eden bu ve bu gibi davranışlar mobbingin bir uyarıcısıdır. Bu durum karşısında ise kişiler çeşitli yöntemler uygulayabilmektedir. Kişilerin mobbinge uğramaları dahilinde başvurabilecekleri pek çok yer bulunmaktadır. Bunun yanında ise kişiler, mahkeme aracılığı ile de durumu çözebilmektedirler.

  • Kişilere gelen mesajlar, ses kayıtları ya da aramalar kayıt altına alınabilmektedir. Alınan kayıt mahkemede delil niteliği taşımaktadır,
  • Kişi ya da kişilerin hastane ve reçete kayıtları da delil niteliği taşımaktadır,
  • Kamera kayıtlarından sosyal medyada mobbing mağduruna yapılan yorumlara kadar her detay kanıt niteliği taşımaktadır kişiler ise bu ve bu gibi durumlar sonucunda kayıtsız kalmayarak delil biriktirip davacı olabilmektedirler.

Mobbinge Maruz Kalan Kişiler Nerelere Başvurabilmektedirler?

Mobbing nedir ve mobbinge maruz kalanlar nerelere başvurabilir sorusunun pek çok yanıtı vardır. Mobbing  bir tür psiklojik şiddetken başvuru yerleri çeşitlilik göstermektedir. Alo 170, Anayasa Mahkemesi, Bakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve İl,İlçe İnsan Hakları Kurulları’na başvuru yapılması mobbingin şikayet edilmesi ve kontrol altına tutulması demektir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır? İşe Dönüş Davasında Şartlar Nelerdir?

isyerinde-mobbinge-maruz-kalanlarin-haklari

Mobbing Mağdurlarının Hakları Nelerdir?

Mobbing nedir sorusunu tanıyan Türkiye mobbing mağdurlarının haklarını da tanımalıdır. Kişiler istifa edebilir, istifa karşılığında maddi talep isteyen yöneticilere kişiler de maddi talepte bulunabilir. Durum kişinin tazminat isteği ile sonuçlanabilir ve kişi mobbingi kanıtlarsa bu hakka sahip olur. Mobbingse bir suçtur. Kanunda ise bu suçun nasıl ve ne derecede olduğuna ilişkin ceza koşulları bulunmaktadır. Kişiler, mobbingi kanıtlar ve mahkeme başvurusunda bulunursa mobbingden sorumlu kişiler, cezai işlem ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.