Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır? Nafaka Maaştan Kesilir mi?

  Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır? Nafaka Maaştan Kesilir mi? , Nafaka Her Ay Ne Zaman Yatırılır?, Nafaka Bankaya mı Yatırılır? Nafaka Emekli Maaşından Otomatik Kestirilir mi?

  NAFAKA ÖDEMESİ NASIL YAPILIR

  Türk Medeni Kanununda öngörülen şartlar meydana gelirse, hâkim tarafından belirlenen parasal zorunluluk, hâkimin belirlediği, nafaka yükümlülüğü olarak belirlenen kişi veya kişiler tarafından ödenmesi gereken miktar ve koşullar olan mecburiyete nafaka denir. Nafaka hâkim tarafından belirlenir.  Aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda, bireyler yoksulluğa düşmemek ve asgari geçimlerini sağlamak için nafaka alma hakkına sahiptir.

  NAFAKA ÖDEMESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

  Çocuk nafakası; velayeti kendisine verilmeyen eş tarafından ödenmesi için, yetişkin çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın hâkim tarafından yönetilebilen bir nafaka türüdür. Bu tür nafakalarda, eşlerin kusurlarının hiçbir önemi yoktur. Bu nafaka türünün amacı; reşit olmayanların yetiştirilmesi, sağlık, barınma, eğitim vb. velayeti kendisine verilmeyen eşin mali gücünün oranında karşılanmasını sağlamaktır.

  NAFAKA SÜRESİ NE KADARDIR?

  Kural olarak, nafaka, çocuk 18 yaşına geldiğinde, evlendiğinde veya mahkeme emri veya ölümle olgunlaştığında sona erer. Ancak, çocuk olgun olmasına rağmen eğitim hayatına devam ederse, nafaka eğitim hayatının sonuna kadar ödenmeye devam edecektir.

  NAFAKA ÖDEMESİNİN BİR SINIRI VAR MIDIR?

  İştirak nafakasının belirlenmesinde matematiksel bir hesaplama yoktur.

  NAFAKA TUTARINI YARGIÇLAR NASIL BELİRLER?

  Hâkim, çocuğun yaşını, eğitimini, günün ekonomik koşullarını ve tarafların sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alarak nafaka miktarını çocuğun ihtiyacına göre belirler.

  NAFAKA ÖDEMESİ HANGİ DURUMLARDA KALDIRILABİLİR?

  Kural olarak nafaka, çocuk 18 yaşına girdikten, evlendikten veya Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre mahkeme kararıyla sona erer. Ancak, çocuk olgun olmasına rağmen eğitim hayatına devam ederse, nafaka eğitim hayatının sonuna kadar ödenmeye devam edecektir.

  YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

  Yoksulluk nafakası, boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kişinin, boşanma nedeniyle ciddi bir şekilde kusurlu olmamak için mali gücüyle orantılı olarak diğer eşinin geçim kaynağı için nafaka ödemesine karar verilebilir. Mevcut yönetmeliğe göre yoksulluk nafakası süresiz olarak verilmektedir.

  Yoksulluk nafakası; nafaka alacaklısının yeniden evlilik yapması ve taraflardan birinin ölmesi durumunda kendiliğinden; Başka biriyle birlikte yaşayan ve aslında evlilik olmadan evlenmiş gibi yaşayan nafaka alacaklısı olduğu durumda ve yoksulluğun ortadan kalkması halinde mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

  YOKSULLUK NAFAKASININ BİR SINIRI VAR MIDIR?

  Yoksulluk kavramı Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmamıştır. Yoksulluk nafakası için matematiksel bir hesaplama yoktur. Bu nedenle, yoksulluk nafakasını belirleyecek kriterlere ilişkin ayrıntılar Yüksek Mahkeme kararları ile belirlenecektir.

  HÂKİM ÇOCUK NAFAKASININ MİKTARINI NEYE GÖRE BELİRLER?

  Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, bireyin yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım gibi maddi varlıklarını iyileştirmek için gerekli ve lüzumlu harcamaları karşılayacak yeterli geliri olmayanların, kültür ve eğitim harcamaları gibi temel harcamaları ile ilgili bir tutar belirlenir.

  Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesindeki boşanma veya ayrılık davası açıldığında, hâkim, özellikle sığınma evi, geçim kaynağı, eşlerin mülkünün yönetimi ve bakımı ile ilgili olarak davanın devamı sırasında gerekli geçici tedbirleri alır ve çocukların korunması sağlanır

  Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’nun 196. Maddesi uyarınca, boşanma davası olmadan ve birlikte yaşayan taraflara rağmen bir tedbir çıkarılabilir.

  Boşanma işlemleri devam ederken verilen nafaka, boşanma işlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eder ve boşanma işlemlerinin sonunda yoksulluk nafakası olarak devam edip etmeme kararı verilir. Boşanma dışındaki diğer durumlarda, hâkimin verdiği nafaka kararları tamamen hâkimin takdir ve yetkisi dâhilindedir ve hâkim, yine kendisi tarafından belirlenen miktar ve süreyi kaldırmaya karar verebilir.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Optimized with PageSpeed Ninja