saç ekimien iyi uyku ilaçları

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?, Kavga Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

08.06.2020
0

Hızlı İçerik Rehberi

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Evlilik iki eşe de sorumluluk yükleyen bir kurumdur. Usulüne uygun yapılmış evlilikler boşanma ile resmi olarak sona ermektedir. Boşanma davalarında yaygın sebep şiddetli geçimsizlik olarak görünmektedir. Peki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır? Boşanma isteği karşılıklı olabileceği gibi tek taraflı da olabilir. Evliliğin sonlanabilmesi için aile birliğinin sarsıldığına dair mahkeme ikna olmalıdır. Evliliğin birliğinin sarsılmasında temel nedenlerden biri de şiddetli geçimsizliktir. Şiddetli geçimsizlik Medeni Kanunun 166. Maddesine gereğince düzenlenmiştir.

MEDENİ KANUNA GÖRE BOŞANMA SEBEPLERİ NELEDİR?

Boşanma davası boşanma nedenlerinden biri gerçekleştiğinde açılabilir. Kanunlarca düzenlenen bu sebepler eşlerden birinin diğerinin hayatını tehlikeye sokması, zina, terk ve eşlerden birinin akıl sağlığının bozulasıdır. Evlilik birliğinin sarsılması olarak tanımlanan şiddetli geçimsizliğin söz konusu olması için birtakım şartların gelişmesi gerekmektedir. Bunlar; çiftlerden birinin diğerine iftirası, aileye hakaret, cinsel ilişkiden uzaklaşma, sürekli kavga, aşırı ve gereksiz kıskançlık durumları olarak belirlenmiştir. Şiddetli geçimsizlikten kaynaklı açılan davalarda en az bir tarafın kusurunun bulunması gerekmektedir. Şiddetli geçimsizliğin neden olduğu davalar çekişme davalarıdır. Çekişme davalarının gereği kusurlu olduğu düşünülen tarafın kusurunun kanıtlanmasıdır. Boşanma kusurun kanıtlanmasıyla neden sonuç ilişkisi içerisindedir. Davanın reddedilmesi kusurun ortaya çıkarılamamasıyla olur. Kusur tek taraflı olabileceği gibi çift taraflı da olabilir.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK DAVASINDA TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Şiddetli geçimsizlikten kaynaklı davalar sonucunda tazminat alınması mümkündür. Kusurun tespiti ve kusurun niteliği bu tazminatta büyük rol oynar. Mahkeme tazminat ödenecek bir durum olmadığına da karar verebilir. Şiddetli geçimsizlikte taraflardan birisine uygulanan fiziksel ya da psikolojik şiddetin var olduğuna karar verilirse haklı taraf tazminat alabilir. Şiddetli geçimsizliğin boyutu davanın seyrinde ve tazminatta kilit rol oynamaktadır. Şiddetli geçimsizlikten kaynaklı boşanma davaları ne kadar sürer? Boşanma davaları tarafların birbirlerini suçladığı unsurlara göre değişiklik gösterir. Bu suçlamaların kanıtlanması ve hakimin bu konuda kesin kararı süreyi değiştirmektedir. Kısa sürede sonuçlanabilen davalar olduğu gibi 2 yıla kadar da bu süre uzayabilmektedir. Tarafların birbirine karşı tutumu, suçlamaları ve yönettiği beyanlar mahkeme tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmenin sonuçlanma süresi davanın boyutuna göre değişir.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMA SEBEPLERİ

Şiddetli geçimsizlik evlilik birliğini temelden sarsılması olarak tanımlanabilir. Medeni kanunda evlilik birliği eşlerin birlikte zaman geçirmesi ve müşterek oldukları konularda gerekli sorumluluklarını yerine getirebilmelerini ifade eder. Geçimsizlik evliliğin devamını zorluyor, ortak hayatı ortadan kaldırıyorsa şiddetli geçimsizlik ortaya çıkar. Bu durumda da mahkemeye dava açılabilir. Şiddetli geçimsizliğin değerlendirilmesindeki en büyük kıstas ortak hayatın devam ettirilme ihtimalinin ortadan kalkması ve çiftlerden bu durumu yerine getirmesinin beklenmemesi olarak sayılabilir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açan bir taraf karşının kusurunun daha fazla olduğunu düşündüğü tarafa davaya itiraz işlemini uygulayabilir. Bu itiraz hakkın kötüye kullanımı şeklinde ortaya çıkmış, tarafların ileride hayatlarını etkileyecek çocuk gibi ortaklarının da bulunması durumunda boşanmayla sonuçlanır. Evliliğin devam etmesinde bir yarar görülmemesi de şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davasını boşanma ile sonuçlandırır.

Evlilik birliğini temelden sarsan sebepler teker teker kanunlarca sayılmamıştır. Hakim kusur olduğu iddia edilen davranışların şiddetli geçimsizliğe neden olup olmadığı konusunda tam yetkilidir. İnsan ilişkilerinin sürekliliği ve farklılığı bu şiddetli geçimsizliğe neden olacak tüm davranışların kanunlarda kendine ayrı ayrı yer bulmasında en büyük engeldir. Sonuç olarak kusurlu davranışlar sonucu şiddetli geçimsizliği doğuran ve evlilik birliğini temelden sarsan olayları kanıt göstererek boşanma davası açılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.