Ticaret Hukukunda Şirket Türleri Nelerdir? Ortakların Şirkete Karşı Sorumlulukları Nelerdir?

  Ticaret Hukukunda Şirket Türleri Nelerdir?, Şirketlerin Ödediği Vergi Oranları, Hangi Şirket Türünü Açmalı, En Avantajlı Şirket Türü Hangisi

  TİCARET HUKUKUNDA ŞİRKET TÜRLERİ NELERDİR, ORTAKLARIN ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  Bireysel Şirket: Kurulması en kolay ancak en fazla sorumluluğa sahip olan sorumluluk türüdür. Devlete ve tedarikçilerine karşı irtibat kişisidir. Başka bir deyişle, devletin veya tedarikçilerinin alacaklarına karşı tüm varlıklardan münferit firma sahipleri sorumludur. Vergi oranı sabit değildir. Her yıl devlet tarafından belirlenen sınırlara göre% 15 ile başlayan vergi oranı% 20,% 27 ve% 35’e kadar çıkmaktadır ve yüksek kârlılık durumunda ekstra vergi alınmaktadır. Kapanmasının kolay olması ve kar dağıtımının vergiye tabi olmaması bir avantaj gibi görünse de, büyük hedefleri olan yatırımcılar için tavsiye edilmeyen bir vergi mükellefi türüdür. Genellikle küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen tiptir.

  Limited Şirketi:  Limited şirket yöneticiyi veya yöneticileri yönetir. Tek ortaklı şirketlerde ortak yönetici olmak zorundadır. Birden fazla ortağı olan şirketlerde, ortaklardan biri bir yöneticidir. Ayrıca, şirketin ortağı olmayan kişiler yönetici olarak seçilebilir. Limited şirketlerde yönetici veya yöneticiler sınırsız bir süre için seçilebilir. Limited şirketlerde hisse devirlerinden elde edilen gelir, herhangi bir yıl sınırı olmaksızın değer artış kazancı adı altında gelir vergisine dâhil edilir. Vergi ve SGK borçlarında, şirket sadece tedarikçilerinin tedarikçilerine olan borçlarından sorumlu değildir, aynı zamanda hissedarlar ticari borçlarından sorumlu değildir. Şirketlerde esas sözleşme değişiklikleri kolaylaştırılmıştır. Sınırlı şirketlerde temel sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile yapılabilir. Vergi oranı, Şirket kârının% 22’si oranında vergilendirilir.

  Anonim Şirket: Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayeleri en az 50.000.-TL olmalıdır. Ancak yabancı yatırımcıların (ilgili kanunda belirtildiği gibi) çalışma izni alabilmeleri için sermayelerinin en az 100.000 TL olması gerekir. Anonim şirket kuruluşu sırasında, şirket kurulmadan önce şirketin sermayesinin çeyreğinin bankaya bloke edilmesi zorunludur. Kalan sermayeyi, şirketi kaydettirdikten sonraki 24 ay içinde ödeyebilirsiniz.

  Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, hissedarların anonim şirketlere izin verdiğinden, hissedarın aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyesi olması mümkündür. Ancak bu yasal bir gereklilik değildir. Çünkü yeni TTK, hissedar olmayanların seçilmesine ve yönetim kurulu üyeliği yapmasına da izin vermektedir. Yönetim kurulu üye sayısı için alt sınır ve üst sınır yoktur. Ancak, yönetim kurulunda yer alan kişilerin sayısı şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Yeni TTK’ya göre, anonim şirketin üyeleri en fazla üç yıl görev yapmak üzere seçilebilir.

  Anonim şirketlere ait hisselerin iki yıl sonra satılması durumunda, alım ve satım arasındaki kazanç (kazanca bakılmaksızın) vergiye tabi değildir.

  Anonim şirketlerde hisse devir işleminin noter tasdiki ve ticaret siciline tescil yükümlülüğü vardır Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı veya ortaklarının vergi ve sosyal güvenlik borçları konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur.

  Anonim şirketlerde esas sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı sağlanamazsa, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantının nisabı toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini temsil etmektir. Ana sözleşmenin bu fıkrada öngörülen nisapları azaltan veya nispi çoğunluğu sağlayan hükümleri geçersizdir.

  Anonim Şirketlerde Vergi oranı, Şirket kârının% 22’si oranında vergilendirilir.

  HANGİ ŞİRKET TÜRÜ TERCİH EDİLMELİDİR

  Ticari borçlanma riski düşük olan küçük ölçekli işletmeler bireysel firmayı seçebilir. Dezavantajı, sınırsız borç ve vergi oranının kâra bağlı olarak artması ve% 35’e ulaşmasıdır. Alman hukukunun ilk kez 1892’de onaylanmasıyla tanıtılan Limited Şirket, şirketin kişisel varlıklarını koruyan orta ve büyük ölçekli hedefli işler için en uygun olan dünyanın en çok tercih edilen şirket türüdür.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Optimized with PageSpeed Ninja