Ticari Elektronik İleti Nedir? Ticari Elektronik İleti Gönderme Yükümlülükleri

  Ticari Elektronik İleti Nedir? ,Ticari Elektronik İleti Onay Yükümlülükleri, Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği, Ticari Elektronik İleti Cezaları

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ NEDİR TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİRKEN ONAY ALMAK GEREKİR Mİ?

  E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ticari elektronik içeriğin tanımı yapılmış ve gönderme şartı için onay belirlenmiş, ticari iletişim ve ticari elektronik mesajlar yönetmeliği ile detaylar belirlenmiştir. Bu doğrultuda, müşterilere e-posta, SMS veya telefon görüşmesi yoluyla mesaj gönderen ve pazarlama yapan şirketlerin yükümlülükleri belirlenir. Hizmet sağlayıcısı firma tarafınca, alıcıların ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazara sunmak, işlerini tanıtmak ya da piyar ve istekler gibi içeriklerle tanınmalarını artırmak gayesiyle elektronik iletişim adreslerine iletilen ticari elektronik mesajlar için ön onay alınmaktadır. Bu ön onayın bazı hallerde istisnaları vardır. Her şeyden önce, aşağıda listelenenlerin düzenlemenin kapsamı dışında olduğu belirtilmelidir.

  • Elektronik Haberleşme Kanunu noktasında operatörlerin abonelerine ve üyelerine; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işlerini anlatmak için gönderilen ticari elektronik mesajlar,
  • Vakıf üniversiteleri tarafından öğrencilerine ve velilerine gönderilen mesajlar,
  • Kamu kurumları, meslek dernekleri ve vakıfların kamu ve vergi muafiyetleri açısından kendi ticari işletmelerinin faaliyetleri ile ilgili gönderdikleri mesajlara,
  • Radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgi mesajları,
  • Hükümet, yerel yönetimler ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından halkı bilgilendirmek için gönderilen mesajlar

  ONAY GEREKTİRMEYEN VAZİYETLER

  Aşağıdaki durumlarda tüketicinin rızasına gerek yoktur. Bazı ticari elektronik mesajların yönetmelik uyarınca gönderilmesi için, Alıcının önceden onay vermesine gerek yoktur. Buna göre, Gönderenin aşağıda listelenen kapsamda gönderilecek mesajlar için önceden onay almadan göndermesi mümkündür:

  • Alıcı, kendisiyle bağlantı kurmak amacıyla iletişim bilgileri sağlarsa, sağlanan elektronik ürünlerin veya hizmetlerin değiştirilmesi, kullanılması ve bakımı için ticari elektronik mesajlar için başka bir onay alınmaz.
  • Satıcıların veya esnafın elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik mesajlar için önceden onay almak zorunlu değildir. Ancak, tüccarlar ve esnaf reddetme hakkını kullanırsa, ticari elektronik mesajlar onayları olmadan gönderilemez.

  Onay, yani Alıcının kendisine ticari bir elektronik mesaj gönderme izni, yazılı olarak veya elektronik iletişim yoluyla elde edilebilir. Onay içeriği, Alıcının ticari elektronik mesajlar almayı kabul ettiği açık beyanını, adını, soyadını ve iletişim adresini içermelidir. Onay alırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Elektronik olarak alınan onayda, Alıcıya aynı gün içinde, alınan bilgileri reddetme imkânı bulunan bir mesajla bu husus bildirilmelidir.
  • Alıcının iletişim adresine bir onay postası göndererek onay istenemez.
  • Abonelik, satış, üyelik gibi bir sözleşmede onay almak mümkündür. Bu şekilde alınacaksa, sözleşmenin sonunda, bu konu en az 12 punto büyüklüğünde bir ticari elektronik mesaj başlığı ile ayrı ve açık bir şekilde yazılır ve bu bölüm için ayrı bir kabul fırsatı verilir.
  • Onay metni kabulü ön tıklama olarak gelemez. İlgili işlemin alıcının rızası olmadan devam etmesi sağlanmalıdır.

  ONAY MESAJININ İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR?

  Ticari elektronik mesajın içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması esastır. Diğer önemli konular şunlardır:

  • Ticari elektronik mesajın başlığında veya içeriğinde; Mesaj göndericisinin bilgileri (MERSİS numarası, adresi vb.) de gönderilmelidir.
  • Gönderenin ulaşabileceği telefon, kısa mesaj, e-posta gibi bilgilerin mesaj içeriğine dâhil edilmesi gerekir.
  • Ticari elektronik mesajın kalitesi içeriğinden açıkça anlaşılamıyorsa, tanıtım, kampanya ve bilgi gibi nitel bir ifade dâhil edilir. Bu açıklama; Kısa mesajla gönderilen mesajlar için mesajın başlangıcında, e-posta ile gönderilen mesajlar için konu bölümünde ve sesli aramalar için konuşmanın başında gösterilir.

  ALICININ MESAJI REDDETME HAKKI

  Mutlak ret / çıkış, yani mesaj almayı durdurma hakkı, gönderilen her ticari elektronik mesaj içinde alıcıya sağlanmalıdır. Ayrılma hakkı verilmeden gönderilen mesajların hem Kanuna hem de yönetmeliğe aykırı olduğu kabul edilir. Çıktı ile ilgili önemli noktalar şu şekildedir:

  • Alıcının ret için bir neden belirtmesine gerek yoktur.
  • Hangi iletişim kanalı reddedilirse alınsın, söz konusu iletişim kanalı için veri tabanından çıkarılmalıdır. Örneğin, bir SMS’i reddetmeye karar veren bir Alıcıya SMS göndermek mümkün değildir, ancak aynı kişiye e-posta ile mesaj göndermek mümkündür.
  • Mesaj hangi kanaldan gönderilirse gönderilsin, kanala özel bir ret yapılmalıdır. Örneğin, SMS ile gönderilen bir mesajda, SMS ile çıkış hakkı verilmelidir. SMS ile gönderilen bir mesajda, çıktı hakkı için müşteri hizmetlerine yönlendirilmesi Yönetmeliğe aykırıdır.

  Yönetmeliğe göre, şikayete konu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcısına ve / veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir. Servis sağlayıcı ve / veya aracı, servis sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl ve diğer ticari elektronik mesajların kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklar. Talep üzerine bu kayıtlar ilgili bakanlığa sunulur.

  Yukarıda belirtilen şartları ihlal eden ticari mesajlar aldıklarını düşünenler, ilgili işletme hakkında e-devlet şifresi ile https://tiss.gtb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak şikâyet edebilirler.

  E-Ticaret Kanununun 12. maddesi uyarınca, yönetmelik ve kanuna aykırı olarak elektronik mesaj gönderen işletmelerin 1000 TL ile 15.000 TL arasında idari para cezası olacaktır. Bu ceza her gönderi için ayrı ayrı verilebildiğinden; Örneğin, yönetmeliğe karşı bin kişiye mesaj gönderen bir işletme, az sayıda kişi şikâyet etse bile büyük kayıplar yaşayabilir.

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   Optimized with PageSpeed Ninja