Verbis Zorunluluğu Nedir? Verbise Nasıl Kayıt Olunur?

VERBİSE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 2016 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla kişisel verilerin kullanımında izlenecek esaslar belirlenmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerin veri kullanma yollarının nasıl takip edileceği ve kişisel veri envanteri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin kullanımına ilişkin prosedürleri uygulama yetkisine sahiptir. Gerçek veya tüzel kişiler kullanmak istedikleri veriler hakkında kurumu bilgilendirmelidir. Bu bildirimlerde kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı, nasıl korunacağı, kullanımdan sonra nasıl silineceği gibi yani kısaca VERBİSE kayıt yükümlüğü nedir ve sonrası süreç nasıl işler noktasında olacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 2016 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, kişisel verilerin kullanımında izlenecek kararlar açıklanmaktadır.

Gerçek veya tüzel kişilerin veri kullanma yollarının nasıl takip edileceği ve kişisel veri envanteri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin kullanımına ilişkin prosedürleri uygulama yetkisine sahiptir. Gerçek veya tüzel kişiler kullanmak istedikleri veriler hakkında kurumu bilgilendirmelidir. Elbette tüm bu süreçler ilgili yasal mevzuata uygun ve kanun çerçevesine bağlı olarak işleme girecektir. Şimdi bu hususlara dair tüm süreci en açık şekli ile merak eden bireyler için aktarmaktayız.

Bu bildirimlerde kişisel verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl saklanacağı ve kullanımdan sonra nasıl silineceği gibi kriterler açıkça belirtilmelidir. Gerçek veya tüzel kişilerin başvuruları onaylandıktan sonra Verbis sisteminde kullanıcı kimliği yapılır.

VERBİS NASIL KULLANILIR?

Kişisel verileri kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler kuruma başvurduktan sonra, veri kullanımı için yetkilendirilecek birini belirlerler. Kurum, Verbis sisteminde kişisel verileri kullanacak kişiyi belirleyerek bir kayıt oluşturur. Verbiste; Veri Görevlileri, Kayıt Bilgi Sisteminin kısa yazılışıdır. Belirlenen veri memuru adına bir kurum kaydı oluşturduktan sonra, sorumlu kişi kurumun sayfasındaki Verbis düğmesini kullanarak oturum açar. Verbis sistemi giriş işleminden sonra, e-devlet aracılığıyla doğrulama yapılır ve istenen kriterleri karşılayan verilerin görülmesi sağlanır. Küçük veya orta ölçekli işletmelerde, bu sistem için ayrı bir bütçe ve işgücü tahsis etmek yerine danışmanlık hizmetlerinin kullanılması tercih edilir. Böylece, yasadışı veri kullanım yaptırımlarından profesyonel destek alınmaktadır.

6698 sayılı yasa ile kişisel verilerin kullanımına kısıtlamalar getirildi. Yasalara aykırı olarak kişisel verilerin kullanımı konusunda ciddi yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle, kişisel verilerin kullanımında uzman danışmanlık hizmetlerinin kullanılması önemlidir. Kullanılacak verilerin amacı, süresi, saklama koşulları ve silinmesi gibi konular detaylı olarak belirlenmeli ve kuruma bildirilmelidir. Aksi takdirde büyük sorunlar meydana gelecektir. Danışmanlık hizmeti veren profesyonel ekipler bu anlamda en doğru düzenlemeyi sağlar ve sağlıklı veri kullanımı sağlar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin işlenmesi yasanın belirlediği ilkelere uygun olarak gerçekleşir. Kişisel verilerin işlenmesinde, hukuk ve dürüstlük ilkelerine uymak, kullanılacak verileri doğru ve güncel tutmak, belirli, açık ve meşru amaçlara uygun olarak işlenmek, işlem amaçları ile ilgili olarak sınırlandırılmalı ve ölçülmelidir ve veriler mevzuatta belirtilen sürenin sonuna kadar uygun şekilde tutulmalıdır. Ayrıca, kişisel veriler belirtilen amaç için ve her durumda belirtilen süre içinde kullanılmalıdır. Kişisel verilerin kullanımı için, ilgili kişinin veya ilgili kişilerin rızası alınmalıdır. Örneğin; İşletmenizde üretilen bir ürünle ünlü bir kişinin rızasını almak ve o ortamdaki birinin imajını kullanmak zorunludur. Böyle bir durumda, kişi rıza göstermezse, görüntünün kullanımı bir suç oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir