Evi Terk Eden Eşe Boşanma Davası Nasıl Açılır?

EVİ TERK EDEN EŞE KARŞI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davasının evden ayrılan eşe açılacak dava açma koşulları Türk Medeni Kanunu’nun 164’üncü maddesinde açık ve denetimsiz bir şekilde açıklanmaktadır.

TMK. 164. Maddede;

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek veya haklı bir sebep olmaksızın ortak ikamet yerine geri dönmemek için diğerini terk ederse, ayrılık en az altı ay sürdü ve bu durum devam eder ve talep üzerine uyarı hâkim veya noter tarafından yapılan karardır; terk edilmiş eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konuttan ayrılmaya zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak ikametgâha geri dönmesini engelleyen eşin ayrıldığı kabul edilir.

Dava açma hakkına sahip olan eşin talebi üzerine, hâkim veya noter, ikazını bırakan eşi, esasları incelemeden, iki ay içinde ortak ikametgâha geri dönmesi ve ortaya çıkacak sonuçlara karşı uyarır. Eğer geri dönmezse. Bu uyarı gerektiğinde duyuru ile yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli bir sürenin dördüncü ayı bitmedikçe bir uyarı talep edilemez ve uyarıdan iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Boşanma davasında evin terk edilmesi ifade edilmesinden dolayı açılacak davada usulüne uygun olarak açılabilmesi için bazı yasal sürelere uyulması gerektiği görülmektedir. Buna göre, terk edilmiş eşin TMK’nın 164. maddesi uyarınca evi terk eden eşe “Terkedilmiş Ev” nedeniyle boşanma davası açması için;

TERK EDEN EŞE DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER

  • Evi terk eden eş, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla evi terk etti ise;
  • Evden ayrılma tarihinden bu yana en az 4 ay geçti ise,
  • Son 4 ayın ter süresinin sona ermesinden sonra, yasa ve prosedüre uygun olarak Aile Mahkemesi Hâkimi veya Noter aracılığıyla bir “Eve Dönüş” hatırlatıcısı göndererek,
  • Evi terk eden eşin eve dönmesi için gerekli seyahat ve ihtiyaç giderlerinin, evi kapıdan teslim edilmek üzere terk eden eşe teslim edilmesi,
  • Evi terk eden eşe Eve Dönüş uyarısının bildirilmesinden en az 2 ay geçmiş olmalıdır.

Terk edilmiş olan eş yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi şartıyla, TMK evi terk eden eşe karşı. 164 üncü maddede belirtilen evden ayrılma nedeniyle boşanma davası açabilecektir.

Evden ayrılma nedeniyle açılan boşanma davası, TMK.164. makalede belirtilen koşulları yerine getirmek yeterli değildir, ancak evden ayrılan ve evi terk ederken eşin haklı bir nedeni olmadığını şahit ve diğer kanıtlarla mahkemede kanıtlamak da gerekecektir. Sadece evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmemek için. Evden ayrılma nedeniyle açılan boşanma davaları da ülkemizdeki boşanma davaları arasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bununla birlikte, evden ayrılma olayının çoğunlukla evlilik birliğindeki ciddi uyumsuzluk davalarından kaynaklandığından, birçok birlikteliği ciddi uyumsuzluk nedeniyle boşanma davaları olarak karşımıza geldiğini belirtmek isteriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir